Skapa ditt business case för utkontraktering av HR. Ladda ned vår lathund om hur du får ditt business case att fungera:

Outsourcing av HR-verksamhet

Fokusera på
verksamheten
och leverera resultat

Vill du erbjuda dina medarbetare högkvalitativa, konsekventa och
regeluppfyllande HR-tjänster? Söker du efter möjligheter att
modernisera företagets interna tjänstleveranser, och att kunna utnyttja
innovativa tekniker som chatt, AI, maskininlärning och robotteknik?
Vill du samordna din HR-funktion med organisationens affärsstrategi
och ge medarbetarna möjlighet att prestera på topp?

Vi är experter på tjänsteinnovation.

När dina HR-proffs fokuserar på att leverera strategiska insikter till verksamheten blir outsourcingen av arbetsstyrkans administrativa tjänster till en specialiserad leverantör som NGA ett attraktivt, högkvalitativt och kostnadseffektivt alternativ.

Outsourcingen av de processer som inte utgör kärnverksamheter ger organisationer möjlighet att utnyttja de innovationer som NGA HR kontinuerligt tillför leveransen av sina HR-tjänster. Det ger dig möjlighet att fokusera på företagets kärnverksamheter och frigöra värdefulla resurser för att främja tillväxten.

Vi hjälper dig med följande

01.

Vi hanterar samtliga delar av processen för outsourcing av HR-verksamheten – från dataregistrering och lönehantering till prestationsstyrning. Våra kunder förlitar sig på att vi ger korrekta svar på medarbetarnas frågor i realtid, via de kommunikationskanaler som passar medarbetarna bäst.

02.

Vi inser vikten av konsekvens och styrning och låter därför våra tjänster genomgå regelbundna granskningar. SSAE 16/ISA3402-granskningen (SOC1) utgör en försäkran om att NGA HR levererar högkvalitativa tjänster med fullständig regelefterlevnad.

03.

NGA HR har målsättningen att leverera tjänster av högsta kvalitet. Välj mellan en mängd olika flexibla lösningar för outsourcing av HR-funktioner som passar dina globala och lokala behov.

04.

Vi fokuserar på att skapa innovationer som automatiserar HR-tjänster för att hjälpa dina HR-proffs att fokusera på de strategiska aktiviteter som frigör medarbetarnas fulla potential – och leverera smarta insikter som ökar verksamhetens resultat.

Tjänster av högsta kvalitet för multinationella företag

Fokus på strategiska medarbetare

Vi tar hand om dina administrativa tjänster och transaktionstjänster för att ge HR möjlighet att fokusera på medarbetarstrategier

Flexibla tjänstmodeller

Från hantering av enstaka tjänstprocesser till fullständig outsourcing av samtliga affärsprocesser, inklusive tekniska lösningar

Kostnadsbesparingar

Den ständiga innovationen av tjänsterna i kombination med användningen av den senaste tekniken optimerar processerna och sänker kostnaderna

Insikter i lönekörningarna

Exakta rapporter och analyser ger dig åtgärdsdrivande insikter baserade på realtidsdata

Varför är NGA HR rätt för dig?

Vi har under snart 50 års tid hanterat HR- och löneprocesser åt både lokala och multinationella företag. Vi vet att du vill ha effektiva HR- och löneprocesser, och att kvaliteten och efterlevnaden är viktiga faktorer. Vi utökar hela tiden våra tjänster med innovationer för att hjälpa dig:

  • Behålla tillsynen
  • Förbättra förhållandet mellan arbetsgivaren/medarbetaren
  • Bygga in process- och infrastrukturflexibilitet
  • Uppfylla samtliga lagkrav i alla länder
  • Upprätthålla en optimal leverans av tjänster när din verksamhet behöver utvecklas
  • Reglera tjänsten med hjälp av regelbundet granskade serviceavtal som ser till att både NGA HR och kundteamen är medvetna om förväntningarna på och åtagandena för framgång.

Skapa ditt business case för utkontraktering av HR. Ladda ned vår lathund om hur du får ditt business case att fungera: