Category: News

NGA HR geselecteerd voor de integratie en het beheer van SAP Payroll voor 85.000 medewerkers van de Belgische Defensie en de Geïntegreerde Politie

De Belgische Defensie en de Geïntegreerde Politie hebben NGA Human Resources aangewezen als hun langetermijnpartner voor de loonadministratie. Met dit project, een van de grootste in België, worden de bestaande loonadministraties van de twee korpsen samengebracht in één enkel SAP payroll-systeem.