Payroll

Verandering is opgetreden, handel voordat het te laat is

2020 is een behoorlijk jaar geweest. De COVID-19-pandemie veranderde veel aspecten van het leven en zorgde ervoor dat werknemers en bedrijven de balans opmaakten van hun huidige situatie.

Nu we het einde van het jaar naderen, gaan bedrijven kijken naar de planning voor 2021 en daarna. Ben jij al begonnen met het planningsproces voor volgend jaar? Zo ja, zijn er voorstellen opgenomen voor de HR-systemen en salarisadministratie?
Dit is het perfecte moment om jouw bestaande systemen te herzien en te kijken naar mogelijke verbeteringen.

Dat zou je toch zeggen, maar we horen je huilen!

Integendeel. Als je het Age of Agile HR-rapport bekijkt, zie je enkele van de monumentale veranderingen die zich in de wereld hebben voorgedaan die van invloed zijn op het bedrijfsleven in de afgelopen 11 maanden.

De impact en snelheid van deze veranderingen zijn ongekend. De gevolgen daarvan zullen nog vele jaren aanhouden.

Thuiswerken

Laten we als voorbeeld het thuiswerken nemen. In maart 2020 hebben veel landen hun teams afgedwongen / aangemoedigd om zo mogelijk vanuit huis te werken. Sindsdien is deze manier van werken bijna de standaard geworden voor klussen die virtueel kunnen worden uitgevoerd.

Veel bedrijven moesten echter van de ene op de andere dag maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun werknemers vanuit huis konden werken. Na de praktische aspecten om mensen de basistools te geven, moeten bedrijven nu dieper gaan kijken naar de systemen die ze gebruiken om hun personeelsbestand te beheren.

Werken op afstand lijkt te blijven. Soms werd werken op afstand afgedwongen door overheden en nu beginnen bedrijven de voordelen van werken op afstand in te zien voor zowel hun bedrijfsresultaten als hun personeel.

Het Age of Agile HR-rapport laat zien dat verschillende regio’s / landen meer / minder geneigd waren om hun personeel vanuit huis te laten werken.

Deze plotselinge verandering heeft ook een significant effect gehad op het mentale welzijn van mensen. Naar verluidt voelde 41% van de Britse arbeiders zich angstiger na thuiswerken.

Verzeker dat thuis werken, voor iedereen werkt

Met de factoren isolatie, op afstand beheren en / of problemen waarbij sommige mensen op het werk moeten zijn, roept het veel vragen op voor HR.

Duidelijk beleid en duidelijke procedures zijn een must. Dit kan zorgen voor eerlijkheid en dat het een gelijk speelveld is voor alle medewerkers.

Afgezien van beleid en procedures, moet je ervoor zorgen dat jouw HR-systemen het personeel in staat stellen hun externe personeel effectief te beheren. Of het nu gaat om het vastleggen van werkuren of continuous performance management, je hebt een robuust cloudgebaseerd systeem nodig om dit te kunnen doen.

Aangezien dit soort werkzaamheden niet meer weg te denken zijn, moet je nagaan of de processen en systemen van jouw bedrijf dit op de lange termijn aankunnen.

Je moet nu naar de interne systemen gaan kijken. Hoe langer je het links laat liggen, hoe complexer en moeilijker het kan zijn om in de toekomst een nieuw systeem te implementeren, omdat je misschien te maken hebt gehad met inefficiënte processen die in het bedrijf zijn ingebed en die moeilijker ongedaan kunnen worden gemaakt.

Zijn jouw systemen flexibel genoeg?

Dit jaar heeft aangetoond dat regeringen over de hele wereld werkgevers en werknemers op een verschillende manier ondersteunen tijdens de pandemie, en dat jouw systemen flexibel moeten zijn om deze snelle veranderingen op te vangen.

Bovendien moesten bedrijven ploegendiensten snel aanpassen om sociale afstandsmaatregelen op de werkvloer op te vangen.

Zijn jouw huidige HR-systemen, geconfronteerd met deze uitdagingen, flexibel en robuust genoeg om regelmatige veranderingen op te vangen?

De komende maanden en jaren zullen er nog veel meer uitdagingen komen. Lees hier welke veranderingen we verwachten de komende 10 jaar