Covid-19

Transformeer HR om te winnen (overleven) in de post-COVID-19-wereld

Alight | NGA HR overzicht van HR-transformatieonderzoek (APAC) 2020 COVID-19 heeft organisaties de toekomst van het werk opgedrongen. Ondertussen is het vertrouwen van CHRO’s in het verwezenlijken van de toekomst van werk altijd een bewegend doelwit geweest. Al vijf jaar volgens bedrijfsanalisten en weerspiegeld in de bevindingen van Alight | NGA HR State of HR Transformation Survey (APAC) 2020. Kortom, om deze crisis en de toekomst het hoofd te bieden, moet de flexibiliteit van het personeel zijn ingebouwd. Hoe, waar en wanneer mensen werken, moet aanpasbaar zijn. Bovendien kan gepraat over een tweede golf van COVID-19 en recessie niet worden genegeerd. Bijgevolg zullen organisaties die naar voren komen als winnaars op de lange termijn, degenen zijn met de vereiste vaardigheden op het gebied van personeel en de digitale kloof hebben overbrugd om zakelijke resultaten te behalen. Bovendien waren degenen die de COVID-19-crisis het snelst konden verzachten “gezond” en volgden dit model voorafgaand aan de lockdown.

Hoe bereikt u optimale bedrijfsprestaties?

Zichtbaarheid, wendbaarheid en veerkracht. Het rapport benadrukt deze als sleutelwoorden. Zichtbaarheid komt uit de pro- en retroactieve analyse en rapportage van gegevens. Dit geeft daarom inzicht in de prestaties van het personeel ten opzichte van de bedrijfsprestaties. Gegevens moeten worden samengevoegd uit alle Human Resource-functies. Personeelsbeheer, tijdregistratie, salarisadministratie, successieplanning en leer- en ontwikkelingstools bieden waardevolle inzichten. Daarnaast is integratie met andere afdelingen, waaronder Finance, ook belangrijk.

Bekijk bedrijfsplannen

Bedrijfsplannen en talentstrategieën die vóór COVID-19 zijn opgesteld, moeten worden herzien. Nieuwe bedrijfsdoelstellingen moeten worden afgedekt met de bestaande capaciteiten van het personeel. Vervolgens worden beslissingen genomen over ‘skills’ die nodig zijn om vooruit te komen. Het resultaat is dan ook een scherper, strakker en hoger terugkerend personeelsbestand. Het risico op toekomstige bedrijfsonderbrekingen van deze omvang wordt aanzienlijk verkleind. Bekijk in dit rapport de mogelijkheden voor een succesvolle HR-transformatie.

Wat moet HR opleveren?

HR moet parallel werken met het bestuur. Om met de bedrijfsresultaten af te stemmen, moet HR dus eventuele hiaten in de prestaties identificeren. Ze moeten het eens worden over acties die ervoor zorgen dat ze het talent, de vaardigheden en de middelen hebben om ze waar te maken.

De bevindingen van het rapport wijzen op de volgende 3 verwachtingen van de HR-afdeling:

Onderzoeksachtergrond

 • Kwalitatief en kwantitatief onderzoek
 • Jaarverslag, bijgehouden van wijzigingen sinds 2017
 • Adviezen van meer dan 2.200 HR-bedrijfsleiders, die alle HR-functies vertegenwoordigen
 • 1.228 deelnemende organisaties (5.000 tot 25.000+ werknemers)
 • Vertegenwoordigt ervaringen van 8 miljoen werknemers, wereldwijd (weerspiegelt trends in de rest van de wereld)
 • Bedrijven gerangschikt op volwassenheid van HR-transformatie
 • Vertegenwoordigt alle kernmarktsectoren
 • Geografisch toepassingsgebied
  • 51% Greater China
  • 31% ASEAN
  • 15% India
  • 3% Andere
Dit rapport is voor jou als je een HR-professional bent in een middelgrote tot grote organisatie.