HR 2025

HR 2025-serie: De vijf belangrijkste drijfveren van verandering op de werkplek

Ik ben een 63-jarige Boomer en ik ben optimistisch over hoe de werkplek er in 2025 uit zal zien. Tegen die tijd ben ik met pensioen. Ik ben echter enthousiast over toekomstige kansen voor mijn jongere collega’s en mijn ‘millenial’ kinderen.

We leven in een tijd van groot conflict tussen mensen en wanhoop over de toekomst van de wereld. En daar zijn legitieme redenen voor.

Gepolariseerde politiek brengt regeringen tot stilstand. De economische ongelijkheid wordt steeds groter en er ontstaat maatschappelijke onrust. Klimaatverandering veroorzaakt extreme weersomstandigheden die wereldwijd catastrofale verliezen veroorzaken.

Vertrouwen, autonomie en samenwerking zullen de werkplek van de toekomst ondersteunen

Wacht, zei ik niet dat ik optimistisch was? En dat ben ik. De toekomst van werk en hoe we werken, is aan ons. Wat ik zie, is een opkomende generatie activisten. Ze zijn gepassioneerd, toegewijd en zorgen voor verandering binnen en buiten de werkplek.

Soms kan het lijken alsof de wereld overkookt en alle hoop onbereikbaar is. Maar er zijn meer dan glimpen van een groeiende cultuur van vertrouwen, autonomie en samenwerking op de werkplek.

Voorlopig zien veel van onze jongere collega’s ons Boomers al langer op de arbeidsmarkt dan ze zouden willen! Hierdoor vragen ze zich af hoe ze ooit de kansen zullen krijgen die wij hebben (gehad).

Ze proberen hun eigen verantwoordelijkheden uit te breiden en op interessante en uitdagende manieren een carrière op te bouwen. Hierachter luisteren onze jongste collega’s, de Generation Z’s, naar ons over hoe veel gemakkelijker ze het hebben met de bijna standaard reactie”Ok, Boomer”.

Ik zie echter ook dat mijn mannelijke millennial-collega’s om 06:00 uur e-mails sturen om het team te laten weten dat ze thuis blijven om voor een ziek kind te zorgen.

Ik hoor managers tegen hun werknemers zeggen dat ‘familie op de eerste plaats komt’. Ik zie vertrouwen, autonomie en samenwerking voorbijgaan aan gehoorzaamheid als tickets voor loopbaanontwikkeling. Mijn teamgenoten zijn onder meer Gen Z’s die net van de universiteit komen. Hun creativiteit, inzet en werkethiek inspireert mij.

Er vindt al verandering plaats

Op de werkplek zijn de zaken al ten goede veranderd en ze blijven die richting opgaan. Mensen, vooral jongere mensen, willen niet teruggaan naar een tijd waarin hiërarchieën heersten. Mensen “klommen de ladder op” zoals het hoorde.

In feite zijn veel mensen niet meer geïnteresseerd in het beklimmen van de ladder. Ze zijn bereid en in staat om hard te werken, maar niet om hun verantwoordelijkheden en genoegens buiten het werk op te offeren.

Deze veranderingen zijn niet van de ene op de andere dag gebeurd. Maar ze gebeurden helemaal door de drive en visie van mensen die de status-quo wilden veranderen.

De vijf belangrijkste drijfveren voor verandering op de werkplek

 1. Organisaties zullen hun doel opnieuw definiëren ten voordele van alle belanghebbenden, inclusief hun gemeenschappen
  The Business Roundtable, een vereniging van CEO’s van toonaangevende bedrijven in Amerika, heeft een “Statement on the Purpose of a Corporation” uitgegeven dat lovende kritieken en lof kreeg voor haar focus voorbij de bottom line.
 2. Meer aandacht voor ecologische duurzaamheid
  97% van de klimaatwetenschappers is het ermee eens dat menselijke activiteiten de belangrijkste oorzaken zijn van klimaatverandering. Bedrijven zullen in toenemende mate trachten de impact van hun werkplekken en producten op het milieu te verminderen.
 3. Concentreer je op het vergroten van de werknemerservaring naarmate het beschikbare personeelsbestand kleiner wordt
  In de VS hebben een vergrijzende bevolking, dalende geboortecijfers en lagere internationale immigratie allemaal bijgedragen tot een tragere groei van de beroepsbevolking. Organisaties moeten meer aandacht besteden aan het verbeteren van hun werknemerservaring om de werknemers aan te trekken en te behouden die ze nodig hebben om succesvol te zijn. Dit betekent diep investeren in de voordelen en ethiek die het belangrijkst zijn voor werknemers.
 4. Diversiteit en openheid voor niet-traditionele kandidaten
  Tussen # 3 hierboven en maatschappelijke veranderingen in de acceptatie van vrouwen, gekleurde mensen, oudere werknemers, LGBTQ en andere cohorten van ‘verschil’-organisaties zullen hun openheid promoten als bewijs dat ze een favoriete werkgever zijn.
 5. AI beheren om de menselijke capaciteiten aan te vullen in plaats van als een bedreiging die ze vervangt
  Kunstmatige intelligentie zal gevolgen hebben voor banen, vooral voor banen die voornamelijk uit routinetaken bestaan en / of minimale menselijke besluitvorming vereisen. Het lijdt geen twijfel dat er nieuwe banen zullen worden gecreëerd, rollen die we ons nog niet eens kunnen voorstellen. Het is aan organisaties om te plannen hoe ze AI zullen inzetten en hoe ze de werknemers zullen ontwikkelen die ze nodig hebben om het te beheren.

Terug naar de toekomstige werkplek

Het meisje op deze foto had nooit kunnen vermoeden dat ze het grootste deel van haar leven in de technologie-industrie zou doorbrengen. Het bestond in 1974 vrijwel niet. Ze had zich ook niet alle ontwikkelingen kunnen voorstellen die haar leven zo interessant en uitdagend maakten als het geworden is.

Van de vrouwenbeweging tot de iPhone, het ging beter omdat activisten dachten dat het beter kon. We hebben onderweg niet de juiste beslissingen genomen, maar het komt goed, Boomer.

Joyce Maroney,oprichter en uitvoerend directeur van The Workforce Institute at Kronos Incorporated