HR trends

Hoe werkgevers reageren op COVID-19: Betaald verlof

Enquête gebaseerd op 205 respondenten, verspreid over alle werkgeversgroottes

Alight heeft onlangs een korte enquête gehouden om een idee te krijgen van hoe werkgevers in de Verenigde Staten reageren op COVID-19.

Terwijl werkgevers wachten op wetgeving die waarschijnlijk een betaald ziekteverlofbeleid omvat voor degenen die getroffen zijn door COVID-19, gaan veel organisaties verder om in de behoeften van hun werknemers te voorzien. Vandaag delen we een aantal vroege prevalenties op het gebied van betaald verlof (PTO).

Uitgebreid ziekteverlof / PTO-beleid als reactie op COVID-19

Ongeveer de helft van de werkgevers heeft al een verlengd ziekteverlof- of PTO-beleid geïmplementeerd of is dit van plan. Vele anderen gaven aan dat ze hun strategie nog aan het evalueren zijn, waarbij ongeveer een derde van de werkgevers zegt te wachten op veranderingen in de wetgeving alvorens een beslissing te nemen.

op de 5 werkgevers stellen verlengd ziekteverlof / PTO beschikbaar voor alle werknemers

 

Werknemers die in aanmerking komen voor verlengd ziekteverlof / PTO

Veel werkgevers specificeren echter dat extra ziekteverlof of PTO alleen kan worden gebruikt voor omstandigheden die verband houden met de COVID-19-pandemie. De extra vrije tijd is bedoeld om te worden gebruikt door werknemers die direct worden beïnvloed door COVID-19, inclusief degenen die positief zijn getest, mogelijk zijn blootgesteld of werknemers die voor hun kinderen moeten zorgen als gevolg van schoolsluitingen.

Tijdsduur voor verlengd ziekteverlof / betaald verlof

74% van de werkgevers heeft hun verlengde verloftijd op 14 dagen gesteld, terwijl de rest rekening houdt met langere perioden, afhankelijk van hoe het virus vordert en de behoeften van het bedrijf en hun werknemers.