Category:

9 Hamvragen + antwoorden Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

In het pre-Corona tijdperk waren er gemiddeld zo’n 200 aanvragen per jaar voor de regeling werktijdverkorting (WTV). Een regeling die bestond om bedrijven in zwaar weer, tijdelijk te kunnen bijstaan. Toen de aanvraagteller, midden in het Corona tijdperk (maart), al op 80.000 stond, is de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) op 17 maart 2020 geboren. Met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020, vervangt de (NOW) de regeling voor werktijdverkorting WTV). Dat betekent concreet dat je dus geen werktijdverkorting meer aan kunt vragen!